Wielkim sercem wykazali się myśliwi z Koła Łowieckiego Nr 57 „Padwa” w Zamościu, którzy przyłączyli się do niesienia pomocy dzieciom z najbardziej potrzebujących rodzin w ramach 24 edycji akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Myśliwi zwrócili się do nauczycieli Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie z prośbą o wskazanie dwóch rodzin dzieci uczących się w naszej szkole, którym mogliby pomóc.

19 grudnia 2017 r. Panowie Paweł Denkiewicz-łowczy i Sławomir Kramarczuk-podłowczy w obecności dyrektora szkoły przekazali dary: kuchnię gazową, monitor do komputera i drukarkę potrzebującym.

 „Można nie pomagać, można znaleźć wiele racjonalnych  argumentów dla konkretnych przypadków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal będą głodni, chorzy, cierpiący,  potrzebujący. Lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności.” 

                                                                              Fabian Kaltbach

Skip to content