W dniu 13 października 2017 roku w Komarowie-Osadzie odbyła się gminna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w której uczestniczyły władze gminy, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy szkół. Podczas uroczystości Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska wręczyła nagrody wyróżniającym się nauczycielom i pracownikom szkół  za szczególne zaangażowanie i trud włożony w edukację oraz wychowanie dzieci i młodzieży. Nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali: Pani Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Anna Maryńczak – wice dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Pani Renata Koper – dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Śniatyczach, Pani Jolanta Handziuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Pani Beata Zarębska-Jachymek, Pani Justyna Szeremeta, Pani Alicja Łasocha, Pani Agnieszka Opalińska, Pan Marek Biszczan, Pan Krzysztof Danilewicz. Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w pracę szkoły i środowiska nagrodę otrzymał Pan Tadeusz Radomski pracownik Szkoły Podstawowej w Zubowicach. Za długoletni trud uczenia i wychowania młodego pokolenia w atmosferze szacunku dla zdobyczy nauki, a przede wszystkim poszanowania drugiego człowieka, za zaangażowanie, profesjonalizm i wielką życiową mądrość Nagrodę Wójta Gminy i Dyplom uznania otrzymała Pani Elżbieta Żybura wieloletnia dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce, która z końcem roku szkolnego przeszła na emeryturę. Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie otrzymała Pani Renata Karwat i Pani Ewa Wojciechowska. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.

Obchody uświetniły występy uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie.

Skip to content