Wójt Gminy Komarów-Osada informuje że Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu ogłosił przetarg na remonty dróg powiatowych w 2017 roku. Zakończenie remontów planowane jest do 29 września 2017r.

Na terenie naszej gminy zostaną wykonane zostaną następujące odcinki dróg powiatowych:

1. Droga Nr 3279L Śniatycze – Dub o długości 650 mb. (w miejscowości Kadłubiska);

2. Droga Nr 3274L Miączyn – Niewirków – Dub o długości 530 mb. (w miejscowości Tomaszówka);

3. Droga Nr 3265L Boża Wola – Namule – Majdan Krynicki – Janówka o długości 350 mb. (w miejscowości Huta Komarowska);

4. Droga Nr 3275L Kotlice – Zubowice o długości 520 mb. (w miejscowości Dub);

5. Droga Nr 3280L Komarów-Osada – Karolówka o długości 100 mb. (w miejscowości Janówka Wschodnia).

 

 

Skip to content