Komarów-Osada, 2017-06-26

RGO.V.6840.4.2017

Informacja

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) informuję, że przetarg ustny ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komarów-Osada (na podstawie księgi wieczystej ZA1T/00044336/6) oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wolica Śniatycka, numerem 393/1 o powierzchni 0,21 ha, został przeprowadzony w dniu 23 czerwca 2017 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada, ul. Rynek 15.

Cena wywoławcza wynosiła 9.200,00 zł. Minimalne postąpienie ustalono na kwotę 100,00 zł. Wadium w wyznaczonym terminie wpłaciła jedna osoba, Pan Tadeusz Schab, który został dopuszczony do przetargu.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. Najwyższa cena zaoferowana wyniosła 9.300,00 zł., a kandydatem na nabywcę nieruchomości został Pan Tadeusz Schab.

 

(-) Wójt Gminy

mgr Wiesława Sieńkowska

Niniejszą informację udostępniono również pod adresem: https://komarowosada.bip.lubelskie.pl/index.php?id=96&p1=szczegoly&p2=1176621

Skip to content