Już za kilka dni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rozpoczną dwumiesięczny okres wakacji, które spędzą przede wszystkim na wypoczynku i zabawie. I to właśnie z myślą o ich bezpieczeństwie w Publicznym Gimnazjum oraz w Szkole Podstawowej w Komarowie – Osadzie 20 czerwca 2017 r. zostało zorganizowane spotkanie z policjantem, który zarówno młodszym, jak i starszym słuchaczom zwrócił uwagę na wakacyjne zagrożenia. Uświadomił im również potrzebę informowania o zaistniałych niepokojących zajściach osób dorosłych. Przypomniał zasady wzywania i udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, apelował także o rozsądne korzystanie w okresie letnim z przyszkolnych obiektów sportowych. Dodatkowo młodzież gimnazjalna została poinformowana o konsekwencjach prawnych niewłaściwego zachowania w miejscach publicznych. Wtorkową pogadankę profilaktyczną przeprowadził kierownik Posterunku Policji w Łabuniach asp. szt. Zbigniew Byczek.

Kolejną atrakcją tego dnia była akcja ewakuacji szkoły przeprowadzona przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Komarowie – Osadzie. Oprócz samej ewakuacji strażacy zaprezentowali dzieciom i młodzieży działanie i zastosowanie wozu bojowego oraz sprzętu gaśniczego, a także przygotowali pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad sprawnym przebiegiem akcji czuwał sam prezes OSP w Komarowie – Osadzie – druh Józef Pawliszak, dzięki któremu uczniowie i młodzież gimnazjalna niejednokrotnie już korzystała z różnych form wsparcia w szkolnej edukacji.

Podejmowane przez szkołę działania służą między innymi uatrakcyjnieniu codziennego procesu edukacyjnego uczniów. Należą do nich zarówno prowadzone przez policjanta pogadanki, jak i przygotowane przez strażaków pokazy. Przede wszystkim powinny one jednak skłonić uczniów do głębszego zastanowienia się nad postępowaniem w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia własnego oraz drugiego człowieka.

Skip to content