15 maja 2017 r. był kolejnym dniem wspólnego biegania w Gminie Komarów-Osada, przeprowadzonego w ramach akcji „Polska Biega”. Na starcie stanęło 330 zawodników startujących w czterech kategoriach wiekowych. Celem imprezy była popularyzacja biegów, jako aktywnej formy wykorzystywania czasu wolnego oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród jak największej liczby mieszkańców gminy. Piękna, słoneczna pogoda, dobry nastrój, współpraca zawodników na trasach dodatkowo podnosiły temperaturę spotkania. Wszyscy zawodnicy biorący udział w akcji ukończyli wyznaczone trasy i otrzymali pamiątkowy dyplom. Serdecznie gratulujemy zawodnikom ukończenia biegów i aktywnego udziału w akcji „Polska Biega”.

Organizatorzy akcji: Gmina Komarów-Osada, Samorządowy Ośrodek Kultury, Publiczne Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Komarowie-Osadzie,  Jednostka OSP w Komarowie-Osadzie.

Skip to content