Udowodnili to ostatnio uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie, uczestniczący  w konkursach języka francuskiego, które odbyły się w ramach tegorocznych obchodów Zamojskich Dni Frankofonii.
22 marca uczeń klasy IIIa – Oskar Korczyński wywalczył I miejsce w kategorii gimnazja w konkursie „Mistrz Ortografii Francuskiej”. Języka francuskiego zaczął uczyć się od chwili podjęcia nauki w gimnazjum. Jednak aby osiągnąć sukces, musiał w to włożyć wiele indywidualnej pracy, m.in. uczestnicząc w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela przedmiotu.
Z kolei 25 marca Martyna Żyła, Oskar Korczyński oraz Kacper Pytlik rywalizowali z uczniami innych gimnazjów powiatu zamojskiego w konkursie „Poznajemy kraje frankofońskie poprzez stacje dydaktyczne”. Tym razem swoimi umiejętnościami językowymi popisała się uczennica klasy IIa – Martyna Żyła i zajęła II miejsce.
Konkursy odbywały się w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Zamościu, które wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE Oddział Zamość jest inicjatorem obchodów Zamojskich Dni Frankofonii. To doskonała forma promocji języka francuskiego wśród młodzieży szkolnej oraz sposób motywowania uczniów do poszerzenia wiadomości z zakresu kultury i cywilizacji krajów frankofońskich.
Laureaci obu konkursów otrzymali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy drobne upominki. Uczniowie przygotowywali się pod kierunkiem nauczycielki języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Pani Katarzyny Gajewskiej – Pleskaczyńskiej, która towarzyszyła im podczas środowych i sobotnich zmagań konkursowych.

Skip to content