Tak jak każdego roku przed uczniami klasy III gimnazjum stoi bardzo trudne i jakże ważne zadanie – wybór szkoły ponadgimnazjalnej, w której od września będą kontynuowali  dalszą naukę. Gimnazjaliści przygotowują się do tego już od początku roku szkolnego, uczestnicząc w różnych zajęciach w ramach doradztwa zawodowego.

21 marca 2017 r. – tak jak każdego roku – uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie wraz z wychowawcami uczestniczyli w Zamojskich EduTargach, które odbywały się w nowej hali OSiR. Zostały one zorganizowane właśnie z myślą o młodych osobach, które stają przed wyborem dalszej drogi kształcenia. Były one doskonałą okazją do prezentacji szerokiej oferty szkół publicznych i niepublicznych, zawodowych oraz placówek zajęć pozaszkolnych. W programie Targów oprócz prezentacji szkół i zawodów zaplanowano również rozmowy ze specjalistami (pedagogiem, psychologiem, coachem, doradcą zawodowym) oraz różne pokazy, m.in. muzyczne, taneczne i gimnastyczne. W jednych z nich uczestniczyła także komarowska gimnazjalistka – Karolina Szeremeta, która promowała szkołę muzyczną Yamaha, do której uczęszcza w ramach zajęć pozaszkolnych.

Korzystając z okazji gimnazjaliści uczestniczyli również w „Dniach Otwartych”, organizowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu, gdzie zapoznawali się z ofertą edukacyjną szkoły.

Wyjazd został zorganizowany przez wychowawców klas III: Panią Beatę Zarębską – Jachymek oraz Pana Marka Biszczana w ramach realizacji zajęć doskonalenia zawodowego.

 

Skip to content