Zakończone zostały zebrania druhen i druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Na terenie gminy działa 12 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym dwie jednostki tj.: Komarów-Osada i Zubowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, 2 Drużyny Kobiece i 9 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Cieszy fakt, że młodzież bardzo chętnie wstępuje w szeregi MDP, jest to niewątpliwie zasługa Zarządów poszczególnych jednostek OSP.

Na zebraniach poruszono wiele kwestii dotyczących funkcjonowania OSP oraz dokonano podsumowań za ubiegły rok.

Jednostki OSP działające na terenie Gminy Komarów-Osada aktywnie uczestniczą w czynach społecznych na rzecz swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych prac należy zaliczyć remonty remizo-świetlic, porządkowanie placów wokół budynków, organizacja zawodów sportowo-pożarniczych, zabezpieczenie porządku podczas uroczystości „Bitwa pod Komarowem”, uczestnictwo z pocztami sztandarowymi podczas świąt państwowych, kościelnych i samorządowych.

Przy jednostce z Komarowa-Osady działa Klub Honorowych Dawców Krwi, systematycznie druhowie organizują akcje oddawania krwi, co jest w dzisiejszych czasach darem bezcennym, natomiast przy jednostce z Zubowic działa Wielopokoleniowa Orkiestra Dęta, która swoimi występami uświetnia uroczystości państwowe, strażackie i kościelne.

Druhowie systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach, młodzież brała udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

W minionym roku strażacy wyjeżdżali do pożarów lub miejscowych zagrożeń aż 72 razy ratując mienie i niejednokrotnie życie naszych mieszkańców.

W ramach Dni Ochrony Przeciwpożarowej oraz wzmożonego zagrożenia pożarowego druhny i druhowie rozmieszczali plakaty i ulotki o tematyce przeciwpożarowej.

Ochotnicza Straż Pożarna to nowoczesna i wszechstronna formacja ludzi, oddanych idei bezinteresownego niesienia pomocy, która cieszy się ogromnym zaufaniem społeczeństwa. Aktywność, poświęcenie, a także historia którą tworzą druhny i druhowie z terenu naszej gminy są przykładem dla przyszłych pokoleń, wskazują jak należy postępować i co tak naprawdę jest w życiu ważne.

W zebraniach uczestniczyli:

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Krzysztof Romańczuk

Honorowy Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Wiesława Sieńkowska,

Komendant Gminny – Piotr Grząśko,

Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Józef Pawliszak,

Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Stanisław Burcon,

Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Ewa Barczyńska,

Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Krzysztof Małyska,

Członek Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP – Michał Niedźwiedź.

Skip to content