Informujemy, że w 2017 roku Główny Urząd Statystyczny będzie realizował statystyczne badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Więcej informacji na temat badań, metod ich realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów można znaleźć na stronie internetowej: http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych

Skip to content