W dniu 29 grudnia 2016 roku w świetlicy wiejskiej Wolicy Brzozowej odbyło się podpisanie wspólnych wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020”. W ramach programu Gmina Komarów-Osada nawiązała współpracę z Silską Radą Volitsia w Rejonie Sokalskim na Ukrainie.
Wniosek został już złożony i jeśli zostanie zaakceptowany będzie realizowany przez 2 lata.
Na terenie naszej Gminy planujemy utworzyć w budynku byłej szkoły w Antoniówce Izbę Regionalną, wytyczyć szlak turystyczny o długości około 60 kilometrów z najbardziej atrakcyjnymi miejscami w gminie, wybudować fontannę w centrum Komarowa-Osady i 2 wieże widokowe, a także przygotować 1,5-kilometrową utwardzoną ścieżkę rowerową oraz wypożyczalnię rowerów. W planach jest również odtworzenie chaty gockiej ze stanowiskiem archeologicznym w Tuczapach, a także zakup 2 lamp hybrydowych zasilanych energią słoneczną i wiatrową oraz sprzętu do zorbingu, czyli zabaw w plastikowych kulach odpornych na uszkodzenia.
Po stronie ukraińskiej ma powstać centrum kulturalne z punktem informacji turystycznej, muzeum i salą koncertową, ponad 17-kilometrowa ścieżka rowerowa i wieża obserwacyjna.
Wraz ze stroną ukraińską zamierzamy także opracować wydawnictwa promocyjne i organizować imprezy oraz spotkania integracyjne.
Kosztorysowa wartość wspólnego projektu to około 7 milionów złotych, z czego prawie 6 milionów 300 tysięcy to dotacja z unijnego programu.
Liczymy, że decyzje o podziale środków zapadną w pierwszej połowie roku, a realizacja wszystkich pomysłów jest planowana na lata 2018 – 2019.
Podczas spotkania na terenie Naszej Gminy współpracę przypieczętowały również miasta Tyszowce i Zwierzyniec ze swoimi partnerami z Ukrainy.

Skip to content