Nauczyciele Publicznego Gimnazjum oraz Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie są w pełni świadomi oczekiwań, jakie stawia przed nimi współczesna szkoła. Chociaż każdy z nich ma niemały staż pracy i spore doświadczenie pedagogiczne, zawsze są otwarci na nowe wyzwania. Poza tym podejmowane przez nich działania są przede wszystkim ukierunkowane na ucznia  – na jego edukację i wychowanie.

14 listopada 2016 r. nauczyciele obu komarowskich szkół uczestniczyli w szkoleniu pt. „Wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z uczniem”, zorganizowanym przez Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Między innymi dzięki temu ich praca z uczniem będzie w przyszłości przynosiła jeszcze lepsze efekty oraz pozwoli w pełni wykorzystać posiadane przez wychowanków indywidualne umiejętności i zasoby. Z kolei dzięki właściwie zaplanowanemu procesowi oraz profesjonalnemu podejściu nauczyciela – wychowawcy uczniowie będą mogli podejmować w przyszłości trafniejsze decyzje i  właściwie ukierunkowani, w pełni skorzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Skip to content