3 września 2016 r. już po raz piąty odbyła się akcja społeczna propagująca znajomość literatury narodowej – Narodowe Czytanie. Tego dnia, odczytywane były w różnych zakątkach naszego kraju wybrane fragmenty powieści historycznej Henryka Sienkiewicza „Quo Vadis”. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach również przyłączyła się do Narodowego Czytania.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły Pani Renata Koper, która przybliżyła uczestnikom cel akcji oraz jej przekrój na przestrzeni ostatnich lat. Następnie, nauczycielka języka polskiego Pani Wiesława Posłajko dokonała krótkiego streszczenia powieści, po czym przystąpiono do czytania dzieła.

Jako pierwsi czytali rodzice, później uczniowie kl. V i VI. Obcowanie z literaturą to wielkie duchowe przeżycie, które jest czasem inspirujących refleksji oraz dobrą okazją do integracji, dlatego też składamy serdeczne podziękowania dla osób, które wzięły aktywny udział w wydarzeniu.

 

Skip to content