Zgodnie z założeniami Planu Komunikacji – załącznikiem do Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”, w której obszarze funkcjonowania jest Gmina Komarów-Osada, zamieszczamy poniższą informację o działalności LGD.

Skip to content