Niewątpliwym sukcesem Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie jest znalezienie się wśród najlepszych podstawówek w kraju. Ranking szkół opublikował 4 lipca 2016 r. Dziennik Gazeta Prawna. Układając zestawienie wzięto pod uwagę wyniki tegorocznego testu szóstoklasisty z matematyki i języka polskiego.  Szkoła w Komarowie-Osadzie uplasowała się na 3 miejscu w województwie lubelskim z wynikiem  81%. 

Jak mówi polskie przysłowie – „Bez pracy nie ma kołaczy”,  dlatego kluczem do sukcesu jest wytężona praca wszystkich uczniów i nauczycieli już od klasy pierwszej. Nie bez znaczenia jest też atmosfera szkoły sprzyjająca nauce i rozwojowi uczniów. Bogata oferta edukacyjna umożliwia dzieciom  udział  w organizowanych w szkole dodatkowych zajęciach rozwijających zainteresowania i wyrównujących problemy w nauce. Są to nie tylko zajęcia przedmiotowe ale też teatralne, sportowe, muzyczne, taneczne, karate, liczne wycieczki, wyjazdy do kina, teatru, na basen. Przeprowadzanie od lat zewnętrznych testów z Operona, Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, Nowej Ery, OBUT, ich szczegółowe analizowanie pozwala na określenie słabych i mocnych stron uczniów, daje możliwość powtórzenia wiadomości i umiejętności, z którymi dzieci sobie słabiej radzą m.in. za pomocą dodatkowych ćwiczeń z matematyki czy języka polskiego. Próbne sprawdziany szóstoklasisty przyniosły też dodatkowy efekt – uczniowie oswoili się ze stresem jakim jest pisanie egzaminu zewnętrznego.

Nie bez znaczenia jest też współpraca nauczycieli z rodzicami, którym zależy wysokich wynikach dzieci i wspierają pociechy w nauce. 

Wytężona praca uczniów zaowocowała nie tylko sukcesem na sprawdzianie szóstoklasisty, na koniec roku szkolnego 9 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 5,5 i więcej, otrzymało z rąk Wójta Gminy Komarów-Osada Pani Wiesławy Sieńkowskiej stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce.

 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/957101,ranking-dgp-najlepsze-podstawowki-w-polsce.html

 

 

 

 

Skip to content