Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie podsumowali program edukacji z zakresu ochrony środowiska oraz ekologii „Ja i ekologia”, realizowany od 1 marca 2016 r. we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Urzędem Gminy w Komarowie – Osadzie. Jego uczestnikami byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Komarów- Osada.

W ramach programu komarowscy gimnazjaliści m.in. uczestniczyli w pogadankach i prelekcjach dotyczących upowszechniania wiedzy ekologicznej oraz popularyzacji zagadnień z zakresu ochrony przyrody prowadzonych przez nauczycieli biologii i geografii oraz pracowników różnych ośrodków edukacyjnych, w wycieczkach do miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, a także brali udział w konkursach: plastycznym, fotograficznym, artystycznym i literackim. Wszystkie szkoły wzięły udział w zbiórce baterii, tonerów, kartridży i plastikowych nakrętek.

Podsumowanie programu wiązało się z wykonaniem przez uczniów gimnazjum dodatkowych zadań sprawdzających zdobytą wiedzę przyrodniczą. Musieli oni obliczyć areał obszarów leśnych znajdujących się na terenie gminy, wykazać się znajomością parków narodowych oraz zaprezentować za pomocą kalamburów różne treści o tematyce ekologicznej. Ich zmagania oceniała komisja złożona z dyrektorów szkół podstawowych uczestniczących w programie „Ja i ekologia”. Na zakończenie wszystkie zaangażowane szkoły, a także uczniowie, których prace wyróżniono, otrzymali nagrody rzeczowe. Natomiast nagroda główna – aparat fotograficzny do celów edukacyjnych – przypadła Publicznemu Gimnazjum w Komarowie – Osadzie. Dyrektorowi szkoły przekazał ją wójt gminy – pani Wiesława Sieńkowska, która od początku realizacji programu wspierała działania edukacyjne gimnazjalistów, a podczas podsumowania trzymała kciuki za powodzenie wszystkich uczestników konkursu wiedzy przyrodniczej.

Skip to content