31 maja 2016 roku uczniowie klas I i II Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie przyłączyli się do tegorocznych obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu. W tym celu w ramach zajęć artystycznych i godzin wychowawczych wykonali plakaty i transparenty prezentujące zdrowotne i ekonomiczne skutki palenia papierosów i e-papierosów, wyrażające ich protest przeciwko powyższemu nałogowi.

Działania edukacyjne  w tym zakresie były realizowane od początku roku szkolnego. Gimnazjum uczestniczyło w programie profilaktycznym „Znajdź właściwe rozwiązanie”, w ramach którego uczniowie poszerzali swoją wiedzę we wskazanym wyżej zakresie tematycznym. Wykonali także prace konkursowe – projektowali znak zakazu palenia. Autorzy najciekawsze prac to: Jagoda Bakun, Patrycja Presz, Joanna Mulawa, Piotr Dworniczak, Sebastian Niemczuk oraz Kamil Cyc. Wszyscy są uczniami klasy II”a”.

Nad realizacją prac plastycznych czuwali nauczyciele zajęć artystycznych oraz wychowawcy klas.

Skip to content