W dniu 10.05.2016r. Uczniowie klas IV – VI ze Szkoły Podstawowej w Antoniówce wybrali się na zaplanowaną 3-godzinną wycieczkę rowerową do kwitnącego sadu w Bródku gm. Łabunie.

            Celem wycieczki było poznawanie najbliższego środowiska, lekcja przyrody w terenie, nabywanie umiejętności z wychowania komunikacyjnego i zasad ruchu drogowego oraz integracja koleżeńska poza salą lekcyjną.

Wyjazd do sadu miał na celu rozbudzania wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody w miesiącu maju a także był to jeden z punktów realizowanego w szkole programu ,,Owoce w szkole”.

            Właściciel sadu Pan Paweł Mróz pięknie opowiedział uczniom o etapach przyrostu drzew, czasie kwitnienia, owocowania i innych zabiegach pielęgnacyjnych stosowanych w sadach. Wędrówka po sadzie zakończyła się degustacją jabłek.

Dzieci odbyły wycieczkę pod opieką wychowawczyni – pani Renaty Mazur, nauczycielki przyrody oraz przewodniczącej Rady Rodziców pani Ewy Schab.

           Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Antoniówce składa serdeczne podziękowania właścicielowi sadu Panu. P. Mrozowi za poświęcony czas i lekcję przyrody w zakresie produkcji owoców.

Skip to content