Udział w zajęciach pozalekcyjnych, zaplanowanych w harmonogramie projektu edukacyjnego „Na własne konto”, z pewnością przyniesie uczniom Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie same korzyści. Z zagadnieniami związanymi z biznesplanem, marketingiem czy reklamą zetkną się oni niejednokrotnie w szkole ponadgimnazjalnej, a nieco później już w dorosłym życiu. I moduł projektu został zrealizowany w czasie ferii zimowych, natomiast na przełomie marca i kwietnia 25 gimnazjalistów z klas II i III uczestniczyło w zajęciach w ramach II modułu. W tym czasie pogłębiali oni swoje zainteresowania zagadnieniami ekonomicznymi, wykorzystując zdobytą wiedzę w praktyce.

           Uczniowie wykonali szereg prac, które były warunkiem uczestnictwa w internetowym konkursie przewidzianym w projekcie „Na własne konto”. Między innymi opracowali mapę „Przedsiębiorcza gmina” oraz stworzyli podstawy własnego biznesu. Najpierw jednak za pomocą ankiety rozpoznawali potrzeby lokalnego rynku pod kątem prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Następnie wykorzystując przeprowadzone analizy otoczenia (mapa gminy i analiza SWOT), a także wyniki ankiety, stworzyli model spółdzielni uczniowskiej. Końcowym etapem ich działań było opracowanie tzw. TECZKI SÓŁDZIELNI UCZNIOWSKIEJ wraz z jej reklamą i sześciomiesięcznym planem budżetowym. Praca ta została przesłana do Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie.

            Przez cały okres trwania zajęć uczniowie zdobywali punkty za swoją aktywność, kreatywność oraz zaangażowanie w realizację zadań zaplanowanych przez prowadzącego, zgodnie z zasadami punktacji narzuconej przez regulamin projektu. Starania najbardziej wyróżniających się uczniów zostały nagrodzone grami planszowymi „MONOPOLY”. I miejsce wywalczyła uczennica Laura Mikuła, II – Jagoda Ramiączek, a III – Karolina Szeremeta. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty uczestnictwa w projekcie edukacyjnym „Na własne konto”.

            Projekt był realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zajęcia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości w ramach I modułu były prowadzone przez studentkę warszawskiej SGH – panią Paulinę Kowalską oraz nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie – panią Jolantę Skowronek, która kontynuowała je również w marcu i kwietniu 2016 r. (II moduł).

Skip to content