Od lat tradycją w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie jest pielgrzymko – wycieczka, w której zawsze uczestniczą uczniowie klas III. Każdego roku jej program jest bardzo bogaty, a jej organizatorzy starają się, by dla gimnazjalistów taki wyjazd był jak najbardziej owocny.

Tegoroczna pielgrzymko – wycieczka odbyła się w dniach 4 – 6 kwietnia 2016 r. Pierwszy jej etap uwzględniał kopalnię soli w Wieliczce oraz Ojcowski Park Narodowy. Pobyt w tych miejscach to jeden z elementów realizowanego przez gimnazjalistów od 1 marca 2016 r. programu edukacji ekologicznej „Ja i ekologia”. Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz z Urzędem Gminy w Komarowie – Osadzie.

Zwiedzając kopalnię soli w Wieliczce, gimnazjaliści poznawali jej historię oraz różne techniki górnicze. Naukową wartością okazały się także doskonale zachowane wyrobiska. Na wyjątkowość wielickiej kopalni składa się ponadto naturalne piękno jej przestronnych komór, często zalanych jeziorami solankowymi, jak również oryginalny charakter obiektów sztuki i rzemiosła wykonanych w soli przez samych górników dla ozdobienia podziemnych kaplic.

Kolejnym punktem wycieczki był Ojcowski Park Narodowy, który kryje niezwykłe bogactwo i mnóstwo atrakcji geologicznych i przyrodniczych. Zachwyca pięknymi formami skalnymi, jaskiniami. Obejmuje malowniczą, przepiękną Dolinę Prądnika, w której bardzo licznie nagromadziły się majestatyczne ostańce skalne o charakterystycznych kształtach i nazwach, zbudowane z wapieni jurajskich, które w dużej mierze oparły się zjawiskom krasowym. Na obszarze parku gimnazjaliści mieli okazję obejrzeć największe na Jurze skupisko jaskiń i grot, które stanowią dogodne siedlisko dla nietoperzy – małych niesamowitych latających ssaków poruszających się za pomocą echolokacji. Ponadto Ojcowski Park Narodowy stanowi siedlisko bardzo ciekawych gatunków flory i fauny. Dla uczniów jest to doskonała forma uzupełnienia wiedzy teoretycznej poprzez obcowanie z pięknem natury oraz doskonały sposób na uatrakcyjnienie zajęć edukacyjnych o tematyce przyrodniczej, w tym i ekologicznej.

Następnie podążając śladami Jana Pawła II, komarowscy gimnazjaliści zwiedzali zabytkowy Kraków, bazylikę i klasztor w Częstochowie, Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, a ostatniego dnia podziwiali uroki Zakopanego.

Każde ze zwiedzanych miejsc to skarbnica wiedzy na temat polskiej kultury, architektury i sztuki oraz miejsc kultu, z czym uczniowie w teorii zerknęli się już m.in. na zajęciach plastyki, zajęć artystycznych, historii czy języka polskiego. Ten wspólny klasowy wyjazd dał gimnazjalistom szansę obcowania z dziełami kultury i sztuki, a także był doskonałą okazją do podsumowania trzyletniej nauki w gimnazjum.

Za organizację pielgrzymko-wycieczki odpowiedzialna była wychowawczyni klasy III – pani Jolanta Skowronek, a wraz z nią opiekę nad uczniami sprawowali: pani Anna Maryńczak oraz pan Marek Biszczan.

 

Skip to content