Wójt Gminy Komarów-Osada informuje, na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – (t.j. z 2015r. 1774), że w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada ul. Rynek 15, na okres 21 dni to jest od dnia 22 marca 2016 roku do dnia 12 kwietnia 2016 roku wywieszony został wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu.

Wykaz obejmuje lokal handlowo-usługowy usytuowany na przystanku autobusowym przy ul. Rynek 35/1.

Szczegółowych informacji o lokalu można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada pokój nr 17 w dniach i godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (84) 6153102 wew. 45 lub (84) 6388645 oraz  na  stronie  internetowej  Urzędu Gminy. www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Skip to content