Z językiem francuskim za pan brat     

W ramach Zamojskich Dni Frankofonii, 19 marca 2016r. w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu odbył się konkurs „Connaissons le Canada par ateliers tournants” („Poznajemy Kanadę poprzez stacje dydaktyczne”).

Trzy uczennice Publicznego Gimnazjum w Komarowie -Osadzie: Anna Biszczan, Laura Mikuła oraz Natalia Skiba rywalizowały z uczniami innych gimnazjów powiatu zamojskiego. Uczestnicy wykonywali zadania na pięciu stacjach dydaktycznych, które sprawdzały różnorodne umiejętności z zakresu posługiwania się językiem francuskim oraz wiadomości o Kanadzie, a w szczególności o francuskojęzycznej prowincji Québec. Laura Mikuła zajęła I miejsce. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, a pozostali uczestnicy liczne, drobne upominki.

Do konkursu przygotowywała dziewczęta nauczycielka języka francuskiego w Publicznym Gimnazjum w Komarowie – Osadzie – Pani Katarzyna Gajewska-Pleskaczyńska, która towarzyszyła im również podczas zmagań.

Skip to content