Na terenie Gminy Komarów-Osada odbyły się walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze w poszczególnych jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.

W jednostkach OSP wybrane zostały Zarządy i Komisje Rewizyjne:

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Antoniówce:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Jerzy Łazar

2.   Wiceprezes-Naczelnik – Michał Niedźwiedź

3.   Wiceprezes – Jacek Kostrubiec

4.   Zastępca Naczelnika – Bartłomiej Schab

5.   Skarbnik – Szymon Niedźwiedź

6.   Sekretarz – Tomasz Majcher

7.   Członek Zarządu – Ireneusz Kantor

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Marek Grosman

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Dubie:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Krzysztof Romańczuk

2.   Wiceprezes – Paweł Zając

3.   Naczelnik – Dariusz Panas

4.   Zastępca Naczelnika – Paweł Dmitroca

5.   Skarbnik – Andrzej Szeremeta

6.   Sekretarz – Barbara Winnik

7.   Członek Zarządu – Beata Szeremeta

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Alfred Kapusta

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Janówce:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Krzysztof Małyska

2.   Wiceprezes – Piotr Nicpoń

3.   Wiceprezes-Naczelnik – Andrzej Misztal

4.   Skarbnik – Kamil Małyska

5.   Sekretarz – Mariusz Gumiela

6.   Członek Zarządu – Elżbieta Małyska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Mirosław Misztal

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Kadłubiskach:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Jan Fanfara

2.   Naczelnik – Andrzej Saputa

3.   Zastępca Naczelnika – Grzegorz Saputa

4.   Skarbnik – Bartosz Kołtunowski

5.   Sekretarz – Krystian Ruocchio

6.   Gospodarz – Dawid Grądz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Roman Kozak

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Komarowie-Osadzie:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Józef Pawliszak

2.   Wiceprezes – Łukasz Kułaj

3.   Wiceprezes-Naczelnik – Jan Saputa

4.   Skarbnik – Marta Firek

5.   Sekretarz – Adrian Ulanowski

6.   Członek Zarządu – Andrzej Zaburko

7.   Członek Zarządu – Henryk Baraniecki

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Robert Turzyniecki

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Księżostanach:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Henryk Zasuwa

2.   Wiceprezes – Mariusz Zasuwa

3.   Wiceprezes-Naczelnik – Konrad Osika

4.   Skarbnik – Mirosław Bil

5.   Sekretarz – Katarzyna Zasuwa

6.   Członek Zarządu – Tomasz Stopa

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Daniel Kudyk

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczyźnie:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Ludwik Pysiewicz

2.   Wiceprezes-Naczelnik – Zbigniew Pysiewicz

3.   Skarbnik – Roman Ciesielski

4.   Sekretarz – Jadwiga Ciesielska

5.   Członek Zarządu – Łukasz Najda

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Henryk Wołek

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Śniatyczach:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Andrzej Jednac

2.   Wiceprezes-Naczelnik – Kazimierz Piskorz

3.   Zastępca Naczelnika – Tomasz Bilski

4.   Skarbnik – Piotr Posłajko

5.   Sekretarz – Andrzej Sokołowski

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Mariusz Łagowski

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Tomaszówce:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Dariusz Piekarczuk

2.   Wiceprezes-Naczelnik – Franciszek Piekarczuk

3.   Skarbnik – Tadeusz Borowski

4.   Sekretarz – Ryszard Michnowicz

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Krzysztof Kraczek

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Zubowicach:

Zarząd w składzie:

1.   Prezes – Robert Piskorz

2.   Wiceprezes – Ewa Barczyńska

3.   Wiceprezes-Naczelnik – Kamil Jakubiak

4.   Zastępca Naczelnika – Henryk Wawręty

5.   Skarbnik – Ryszard Jakubiak

6.   Sekretarz –Agnieszka Parol

7.   Członek Zarządu – Mariusz Molenda

8.   Członek Zarządu – Dawid Jakubiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

– Jarosław Jakubiak

 

Skip to content