Gmina Komarów-Osada otrzymała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w ramach Projektu „Na własne konto” na zajęcie pozalekcyjne dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie.

Projekt „Na Własne Konto” to program edukacji ekonomicznej, skierowany do uczniów gimnazjów z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, którego pomysłodawcą i organizatorem jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

W ramach Projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. W trakcie jednego tygodnia ferii zimowych, w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, prace w grupach, metaplan, gry i zabawy edukacyjne, wyjazd do banku, wizytę u lokalnego przedsiębiorcy uczestnicy projektu poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, zasady funkcjonowania banków, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie.

Podczas II semestru szkolnego uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w I etapie zajęć przygotują własny biznesplan i nauczą się wykorzystywać narzędzia marketingowe do promocji swojego przedsięwzięcia Na zakończenie zajęć uczestnicy wykonają projekt spółdzielni uczniowskiej, autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni.

Celem projektu „Na Własne Konto” jest:

  • poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów
  • wzrost zaufania u uczniów do bankowości i banku jako instytucji,
  • kształtowanie podstaw przedsiębiorczości,
  • przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej,
  • zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą miejską, a młodzieżą pochodzącą z terenów wiejskich.

Projekt „Na Własne Konto” jest realizowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Skip to content