Miła świąteczna atmosfera towarzyszyła w święto Trzech Króli w Gminie Komarów-Osada. W tym dniu po raz piąty spotkali się w Świetlicy Wiejskiej w Krzywymstoku uczestnicy Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów śpiewaczych:

  • Chór „Pasjonata” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  • „Śniatyczanie” ze Śniatycz
  • „Woliczanki” z Wolicy Śniatyckiej,
  • „Borowianki” z Antoniówki,
  • Klub Seniora „Legenda” działający przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie-Osadzie,
  • „Ruszczyźnianki” z Ruszczyzny,

Uczestnicy przeglądu wykonali piękne staropolskie kolędy oraz pastorałki, które dostarczyły wiele radości a niepowtarzalny nastrój życzliwości udzielał się zarówno organizatorom jak również wszystkim obecnym. Przegląd zakończył się wspólnym śpiewaniem kolęd.

Podczas przeglądu zostały wręczone nagrody w konkursie na „Stroik Świąteczny 2015”. Komisja konkursowa wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Komarów-Osada Jerzym Pałczyńskim, Radnym Powiatu Zamojskiego Stanisławem Barteczko, Wójtem Gminy Wiesławą Sieńkowską i Sekretarzem Gminy Stanisławem Siekiem dokonała uroczystego wręczenia nagród wszystkim laureatom, którzy wywalczyli zaszczytne miejsca.

I miejsca przyznano:

Pani Kamila Skroban reprezentująca KGW z Wolicy Śniatyckiej

Pani Justyna Antos reprezentująca KGW z Antoniówki

Pani Marzena Wyskiel z  Duba – praca indywidualna

KGW Śniatycze

II miejsca:

KGW Dub

KGW Janówka

Pani Danuta Potrzeszcz z Komarowa Wsi – praca indywidualna

III miejsca:

Pani Ewa Barczyńska z Zubowic – praca indywidualna

Pani Henryka Syty – praca indywidualna

Pani Aneta Szpinda ze Śniatycz – praca indywidualna

Pani Renata Sieniatyńska – praca indywidualna

Organizatorami zarówno konkursu, jak i Przeglądu byli: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, Koło Gospodyń Wiejskich w Krzywymstoku.

Z kolędą organizatorzy przeglądu odwiedzają każdego roku inną miejscowość. W przyszłym roku 2017 zagościmy z kolędą w Śniatyczach.

Skip to content