W dniu 19 listopada w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Komarowie-Osadzie z/s w Wolicy Brzozowej odbył się XIII Przegląd Pieśni Religijnej Osób Niepełnosprawnych 2015. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele duchowieństwa oraz miejscowej władzy. Gościnnie występował chór „ECHO” z Publicznego Gimnazjum w Komarowie –Osadzie prowadzony przez pana Marka Biszczana.
Jak co roku, w ramach wolontariatu, gimnazjalistki opiekowały się niepełnosprawnymi uczestnikami, którzy przybyli do WTZ z różnych ośrodków. Każda z uczennic troszczyła się o przydzieloną grupą osób starając się służyć radą i pomocą by czuli się bezpiecznie i komfortowo. W nagrodę za swoje zaangażowanie, dziewczęta dostały od Pani Wójt słodki upominek. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne za prowadzoną działalność: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu życia, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności. Wie o tym dyrekcja szkoły oraz kolejne pokolenia uczniów komarowskiego gimnazjum, ponieważ od wielu lat istnieje dobra współpraca z warsztatem terapii. Osoby niepełnosprawne często goszczą w Publicznym Gimnazjum w Komarowie- Osadzie podczas integracyjnych zawodów sportowych, konkursów itp. Gimnazjaliści, przygotowując w szkole akademie z okazji różnych świąt oraz spektakle teatralne, pamiętają o uczestnikach warsztatów i przedstawiają swój program w ich siedzibie. Prowadzą rozmowy i integrują się z ludźmi, którzy cieszą się z wzajemnych relacji i poznawania innej rzeczywistości.

Skip to content