23.10. 2015 r. komisja konkursowa rozstrzygnęła konkurs plastyczny „Pocztówka z Komarowa”. Nadesłane prace oceniano w następujących kategoriach wiekowych:

  • 10-17 lat
  • 18-25 lat
  • powyżej 25 lat

Oceniano zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność i pomysłowość, samodzielność wykonania pracy.

Przyznano następujące miejsca według w/w kategorii:

I miejsce Samuel Więcek – Krzywystok

II miejsce Monika Barczyńska – Zamość

III miejsce Karolina Kość – Komarów-Osada

 

I miejsce Paula Mazur – Zamość

II miejsce (nie przyznano)

III miejsce (nie przyznano)

 

I miejsce Tomasz Łobocki – Komarów-Osada

II miejsce Krzysztof Niezgoda – Janówka Zach. – WTZ Wolica Brzozowa

II miejsce egzekwo Lidia Boguszewska-Więcek – Krzywystok

III miejsce (nie przyznano)

Głównym celem konkursu było wyłonienie najlepszych prac, które będą wykorzystane do opracowania i wydania pocztówek promujących Gminę Komarów-Osada.

Wyłonieni Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.

Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora zgodnie z treścią regulaminu.

Skip to content