W dniu 29 października 2015 roku w Lublinie odbyły się uroczyste obchody 110 – lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego połączone z VI edycją Rankingu ZNP „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”. O statuetki walczyły 153 samorządy. Wśród laureatów znalazła się Gmina Komarów-Osada, która otrzymała tytuł trzykrotnie, a w obecnej edycji została wyróżniona dyplomem specjalnym. Dyplom z rąk Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego Grzegorza Gruchlika i Prezesa Okręgu Lubelskiego ZNP Adama Sosowskiego odebrała Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska. Przy ocenie gmin kapituła bierze pod uwagę między innymi wysokość środków własnych przeznaczonych na realizację zadań oświatowych, liczbę placówek oświatowych o małej liczbie uczniów, pozyskiwanie środków zewnętrznych, średnie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, inwestycje na rzecz oświaty, przyjazny klimat w stosunkach międzyludzkich. Sukces ten jest niewątpliwie wynikiem skutecznych działań na rzecz oświaty, podejmowanych przez władze samorządowe. Honorowy patronat nad rankingiem ZNP objął Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk.

Skip to content