W dniu 15 października 2015 roku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Antoniówce obchodziła jubileusz 10- lecia nadania imienia Wielkiego Polaka. Rodaka, papieża Jana Pawła II.

Ideą uroczystości była myśl Jana Pawła II:             

,,Bo twój świat wyznaczają ludzie, których się spotyka,

zdarzenia w których się uczestniczy wspomnienia, które chce się mieć.

Warto wspominać ludzi, miejsca i zdarzenia”.                                                                    

W uroczystości wzięły udział władze samorządowe na czele z Przewodniczącym Rady Gminy Panem Jerzym Pałczyńskim i Wójtem Gminy Panią Wiesławą Sieńkowską, kierownicy jednostek samorządowych, radni, sołtysi wsi, delegacje szkół z terenu naszej gminy, oraz delegacje Rodziny Szkół Papieskich z: Gimnazjum nr 3 w Hrubieszowie, Gimnazjum nr 3 w Zamościu, Gimnazjum w Telatynie i Szkoły Podstawowej w Zaburzu.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną przez: księdza Mieczysława Filipa, księdza proboszcza Franciszka Nieckarza, księdza Jana Osucha, księdza Pawła Zawadę oraz księdza prałata Adama Firosza, który wygłosił okolicznościową homilię. Należy wspomnieć że księża Mieczysław Filip i Adam Firosz 10 lat temu dokonali uroczystego poświęcenia sztandaru szkoły i nowo wybudowanego budynku szkoły.

 

Po Mszy Świętej uczestnicy udali się do budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce , gdzie odbyła się część oficjalna:

– Wprowadzenie pocztów sztandarowych

– Hymn państwowy

– Przemówienie Dyrektora szkoły pani Elżbiety Żybura

– Hymn Rodziny Szkół Papieskich

– Wyprowadzenie pocztów sztandarowych

– Prezentacja multimedialna wydarzeń sprzed 10 lat

– Część artystyczna w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły

– Przemówienia Wójta Gminy Pani Wiesławy Sieńkowskiej i innych zaproszonych gości.

Uroczystość zakończyła się wspólnym posiłkiem przygotowanym przez rodziców uczniów miejscowej szkoły.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom jubileuszowej uroczystości.    

    

Skip to content