Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby przypomnieć o roli tych wszystkich, którzy pełnią niezwykle ważną funkcję w życiu młodych ludzi – są przewodnikami, odkrywają pasje, pomagają poznawać świat, inspirują i motywują do podejmowania wyzwań, są współautorami wielu uczniowskich sukcesów. Ten szczególny dzień jest też okazją do podziękowania Nauczycielom i Wychowawcom za zaangażowanie i trud włożony w edukację i wychowanie dzieci i młodzieży. Podczas gminnych uroczystości, które odbyły się 14 października 2015 roku Wójt Gminy Komarów-Osada Wiesława Sieńkowska nagrodziła wyróżniających się pedagogów. Nagrodę Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali: Anna Maryńczak – dyrektor Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Anna Kupiec-Niedźwiedź – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie; Elżbieta Żybura – dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce oraz nauczyciele z: Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Beata Zarębska –Jachymek, Katarzyna Gajewska – Pleskaczyńska, Marek Biszczan, Anna Kopytko, Tamara Bur; Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Małgorzata Pachla, Justyna Szeremeta, Lidia Winniczuk; Szkoły Podstawowej w Dubie: Jolanta Handziuk, Lucyna Basaj; Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Antoniówce: Maria Przyczyna. Za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków i szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska nagrodę Wójta Gminy otrzymali: Marek Mazurek pracownik Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie, Zbigniew Tokarski i Zygmunt Balicki pracownicy Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie, Lilla Osika pracownik Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Śniatyczach.

Uroczystości uświetniły występy uczniów z Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie.

Skip to content