Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że został sporządzony spis wyborców, który udostępniony będzie, do wglądu w Urzędzie Gminy w Komarowie-Osadzie, pok. Nr 2 w dniach od 05 października 2015 roku do 19 października 2015r. (z wyjątkiem dni wolnych od pracy), w godzinach pracy Urzędu tj. od 7:30–15:30.

 

                                                                       Wójt Gminy
                                                                       /-/Wiesława Sieńkowska

Komarów-Osada, dnia 05 października 2015 r.

 

Skip to content