I N F O R M A C J A

WÓJTA GMINY KOMARÓW-OSADA

Zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych

w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

przez pełnomocników komitetów wyborczych albo upoważnione przez nie osoby, odbywa się w pokoju Nr 2 Urzędu Gminy w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15,w godzinach pracy Urzędu, tj.:7.30 – 15.30 .

Termin składania kandydatur:

2 października 2015 r. (piątek) do godz. 15.30

Informacje w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych można uzyskać pod nr tel. (84) 6153113

Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie na druku załącznika do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (z późn. zmianami).

Wzór zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy https://komarowosada.bip.lubelskie.pl lub poniżej

Plik:
Skip to content