W dniach 17.06.2015 i 28.08.2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komarów-Osada odbyły się szkolenia dla pracowników Urzędu poświęcone problematyce związanej z tworzeniem planów gospodarki niskoemisyjnej.

 Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

  1. wprowadzenie do zagadnień ochrony klimatu i gospodarki niskoemisyjnej (podstawy naukowe, regulacje prawne, strategie UE oraz Polskie, praktyczne aspekty gospodarki niskoemisyjnej).
  2. Plan gospodarki niskoemisyjnej (cel, zakres i struktura),
  3. zasady opracowania Planów gospodarki niskoemisyjnej (spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy),
  4. inwentaryzacja emisji (zasady opracowania inwentaryzacji, podział na grupy źródeł, źródła danych, metody),
  5. realizacja działań przewidzianych w Planie gospodarki niskoemisyjnej (struktury odpowiedzialne, koordynacja),
  6. monitoring realizacji Planów gospodarki niskoemisyjnej (metodyka monitorowania, zbieranie danych, raportowanie, podział odpowiedzialności),
  7. aktualizacja Planów gospodarki niskoemisyjnej (ewaluacja rezultatów, planowanie działania korygujących, aktualizacja planu).
  8. omówienie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na przykładzie.

Szkolenia przeprowadził Pan Michał Pelczarski przedstawiciel firmy Energia Nowe Technologie Sp. z o.o. z Lublina, wykonawcy Planu gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada.

Szkolenie są jednym z działań zaplanowanych w ramach projektu pn.: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Komarów-Osada” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej.

 

Skip to content