W ramach Systemu Zbiórki Opakowań PSOR na terenie całej Polski w punktach sprzedaży w których zostały zakupione produkty zbierane są opakowania po środkach ochrony roślin toksycznych i bardzo toksycznych dla organizmów wodnych lub ludzi oraz po innych środkach niebezpiecznych wykorzystywanych w rolnictwie. Dzięki Systemowi, użytkownicy m.in. środków ochrony roślin bez ponoszenia kosztów mogą wypełnić swój prawny obowiązek, wystarczy aby czyste, trzykrotnie wypłukane opakowania przynieśli do ich punktu sprzedaży.

Poniżej zostały załączone materiały informacyjne, które mają na celu wyrobienie prawidłowych nawyków postępowania z odpadami opakowaniowymi po wykorzystanych środkach ochrony roślin. 

Plakat

Ulotka

Pismo

Skip to content