Uroczyste apele, kwiaty, podziękowania i rozdanie świadectw – tak w szkołach Gminy Komarów-Osada wyglądało zakończenie roku szkolnego 2014/2015. To chyba jeden z najbardziej wyczekiwanych dni przez większość uczniów – zakończenie roku szkolnego i upragnione wakacje. Koniec roku szkolnego to czas na podsumowanie pracy szkoły, wręczenie wyróżniającym się uczniom nagród za wyniki w nauce, sukcesy sportowe, wręczenie dyplomów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Niewątpliwie najwyższym wyróżnieniem dla uczniów jest otrzymanie stypendium Wójta Gminy Komarów-Osada za wybitne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce Wiesława Sieńkowska Wójt Gminy Komarów-Osada wręczyła 19 uczniom, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 5,50, otrzymali wzorowe zachowanie, angażowali się w życie szkoły i środowiska lokalnego, brali udział w wielu konkursach przedmiotowych. Stypendium Wójta Gminy Komarów-Osada otrzymali uczniowie: Publiczne Gimnazjum w Komarowie-Osadzie: Laura Mikuła, Natalia Skiba, Anna Biszczan, Dominika Posłajko, Anastasiya Bur, Jan Wojda, Klaudia Szeremeta; Publiczne Gimnazjum w Zubowicach: Justyna Nadłonek, Marek Tuz, Aleksandra Radomska; Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Komarowie-Osadzie: Sabina Jachymek, Wiktoria Mazur, Wiktoria Wójtowicz, Amelia Szajewska, Kamila Szala, Michał Krzeszowski, Jakub Wróblewski, Adrian Bil; Szkoła Podstawowa w Dubie: Martyna Żyła. Rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne oraz wyrazy uznania za trud wychowawczy, wzorowe wychowanie, osiągnięte wysokie wyniki w nauce.

Skip to content