Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie organizuje konkurs plastyczny na „Pocztówkę z Komarowa”. Celem konkursu jest:

  • wyłonienie najlepszych prac plastycznych, które zostaną wykorzystane do opracowania i wydania pocztówek promujących Gminę Komarów-Osada,
  • rozwijanie kreatywności, inwencji twórczej, wyobraźni oraz pasji i zainteresowań uczestników,
  • promocja Komarowa, jego walorów historycznych, krajobrazowo-przyrodniczych oraz kulturowych.

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 30 lipca 2015 roku na adres: Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie, ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada z dopiskiem „Pocztówka z Komarowa”.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne w dołączonym regulaminie.

Regulamin

Skip to content