Urząd Statystyczny w Lublinie zwraca się z prośbą o udział w badaniach statystyki publicznej z zakresu rolnictwa. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz.U. poz. 1330 z późn. zm.) Główny Urząd Statystyczny realizuje w wylosowanych gospodarstwach rolnych następujące badania:

  • Czerwcowe badania rolnicze (R-CzBR),
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej 9R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).

Szczegóły w plakacie

Skip to content