21 maja 2015 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie w ramach edukacji teatralnej obejrzeli w Zamojskim Domu Kultury spektakl „Kolumbowie”, opowiadający o młodym pokoleniu skazanym i straconym przez los. Został on przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wrocławia.

Tego samego dnia gimnazjaliści z klas I-III uczestniczyli również w zajęciach poświęconych zdrowemu odżywianiu, prowadzonych przez panią Marzenę Szwed – dietetyka pracującego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu. To jedno z działań zaplanowanych w harmonogramie programu prozdrowotnego „Trzymaj Formę”, realizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Komarowie – Osadzie. Zajęcia z dietetykiem zorganizował nauczyciel biologii – pan Tomasz Szewczuk.

28 maja uczniowie klas I i II Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z zakresu technik efektywnego uczenia się, prowadzonych przez pracownik Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej IEN w Lublinie. Uczniowie wykonywali ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, ćwiczyli umiejętność korzystania ze zdobytej wiedzy w praktyce, czytania ze zrozumieniem oraz umiejętność koncentracji uwagi, poznawali również różne techniki pamięciowe. Dzięki tym warsztatom, uczniowie przekonali się, że nauka nie musi być przykrym obowiązkiem, a może być wręcz przyjemnością i świetną zabawą.

Skip to content