W związku z uruchomieniem nowej centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy Komarów-Osada poniżej numery telefonów – dotychczas obowiązujące oraz telefony bezpośrednie na poszczególne stanowiska:

 

 Wykaz numerów telefonów w Urzędzie Gminy Komarów-Osada

Referat/ Stanowisko

Imię i nazwisko

Nr telefonu

WÓJT GMINY

Wiesława Sieńkowska

846153132

ZASTĘPCA WÓJTA

SEKRETARZ GMINY

Stanisław Siek

846153184

SEKRETARIAT

Agnieszka Wszoła

846153102

846388651

FAX

 

846153185

REFERAT FINANSOWO-PODATKOWY

Skarbnik, Kierownik Referatu

Beata Korona

846388655

Zastępca Skarbnika

Jolanta Skowron

846388644

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Janczak Joanna

846388655

Podinspektor ds. księgowości podatkowej

Ewelina Najda

846388641

Podinspektor ds. wymiaru i ewidencji podatków

Magdalena Wszoła

846388642

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Kierownik Referatu

Agnieszka Wszoła

846153102

846388651

Inspektor ds. projektów europejskich, inwestycji, zamówień publicznych

Marek Kraczek

846388650

Podinspektor ds. budownictwa, drogownictwa, gospodarki komunalnej

Wojciech Łoś

846388650

Pomoc administracyjna

Mariola Dubas

846388650

Inspektor ds. rolnictwa, rozliczeń za pobór wody z wodociągów gminnych i dodatków mieszkaniowych

Anna Pawliszak

846388645

Inspektor ds. mienia komunalnego i gospodarki przestrzennej

Joanna Lalik

846388645

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu

Jolanta Danielewicz

846388649

Inspektor ds. ekonomiczno-kadrowych oraz pomocy materialnej uczniom

Krystyna Tomaszczuk

846388647

Inspektor ds. księgowości oświatowej

Małgorzata Kąkol

846388647

REFERAT OGÓLNY

Kierownika Referatu, Kierownik USC

Anna Siek

846153113

846388654

Zastępca Kierownika USC

Inspektor ds. organizacyjnych, archiwalnych, obsługi Rady Gminy oraz obsługi ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy

Aneta Masłowska

846153113

846388654

 Informatyk

Andrzej Łyś

846388640

 

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY

Dyrektor

Iwona Pełypyszyn

846388643

Dom Kultury

Urszula Pakuła

Beata Fizia

846388659

Bibliotek Publiczna

Magdalena Bąk

846153219

 

 

Skip to content