Dzięki dotacji pozyskanej w II konkursie grantowym „Granty na rozwój NGO” Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Komarów-Osada „RAZEM” w partnerstwie z Gminą Komarów-Osada w okresie 01.08.2014r.-30.04.2015r. realizowało projekt „Klub przedszkolaka w Komarowie-Osadzie”. Całkowita wartość projektu 55 000,00zł, z czego kwota dotacji 49 500,00zł, środki przekazane przez partnera-Gminę Komarów-Osada 5 500,00zł.

Klub przedszkolaka w Komarowie był częścią projektu „Od wizji do nowoczesnego zarządzania podregionem Gotania” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W zajęciach Klubu przedszkolaka w Komarowie uczestniczyło 12 dzieci w wieku 3 i 4 lat, którym zapewniliśmy:

  • 5 godzin zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych opartych o podstawę programową wychowania przedszkolnego!
  • fachową opiekę sprawowaną przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z dziećmi kadrę!
  • wyżywienie!
  • rozwój   zdolności i umiejętności!
  • indywidualne podejście do każdego dziecka, wyrównywanie deficytów w rozwoju mowy!
  • wzrost poczucia własnej wartości, samodzielności, umiejętności działania w grupie!
  • przygotowanie do podjęcia nauki w szkole – łatwiejszy start szkolny!
  • kontakty z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Komarowie-Osadzie, pozwalające „zaprzyjaźnić” się ze szkołą!
  • uczestnictwo w różnych uroczystościach, zabawach, wycieczkach!

 

Skip to content