Ok. 200 osób wzięło udział w spotkaniu z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn, które odbyło się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Komarowie-Osadzie. Atmosfera tego szczególnego dnia była niepowtarzalna. Zespoły śpiewacze: „Śniatyczanki”, „Ruszczyźnianki”,  „Borowianki” oraz chóry: Klubu Seniora „Legenda” i „Pasjonata” na czele z Panem Januszem Bogatko wykonywały piękne melodie, które nadały ciepły i wyjątkowy nastrój. Dużym zainteresowaniem cieszył się też pokaz mody „ekologicznej” przygotowany przez pracowników Samorządowego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy oraz młodzież z Publicznego Gimnazjum w Komarowie-Osadzie. Salwy śmiechu wzbudzał występ kabaretu „Szara Eminencja” z Werbkowic. Spotkanie uświetnił galowy koncert Wielopokoleniowej Orkiestry Dętej z Zubowic pod batutą Pana Ryszarda Gryciaka. Wszyscy wykonawcy a także modelki nagradzani byli gromkimi brawami.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa prac twórców z terenu gminy. Swoje prace wystawiły Panie: Henryka Syty, Danuta Potrzeszcz, Beata Korona, Lidia Boguszewska –Więcek i Urszula Pakuła.

Wyrazem wzajemnej życzliwości był symboliczny kwiatek, który otrzymali zarówno Kobiety i Mężczyźni. Uroczystość zakończyła się degustacją tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich z Zubowic.

Organizatorzy spotkania: Stowarzyszenie Aktywni w Kulturze, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komarowie-Osadzie,  Koło Gospodyń Wiejskich w Zubowicach.

Skip to content