Wójt Gminy Komarów-Osada podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komarów-Osada.

Szczegółowe informacje o przetargu dostępne pod adresem: http://www.komarowosada.bip.lubelskie.pl

Skip to content