23 stycznia br. 100-tne Urodziny obchodziła Pani Ksenia Krupa mieszkanka wsi Kadłubiska. Z  okazji tak pięknego Jubileuszu Dostojną Jubilatkę odwiedziła Wójt Gminy Komarów-Osada Pani Wiesława Sieńkowska – przekazując Jubilatce kwiaty, upominek i listy gratulacyjne od Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz od władz samorządowych Gminy Komarów-Osada.

Życzenia i gratulacje złożyła również w imieniu Prezesa KRUS i Kierownika Placówki Terenowej w Zamościu Pani Dorota Kukiełka, przekazując list gratulacyjny, kwiaty oraz decyzję o przyznaniu specjalnego dodatku z tytułu ukończenia 100 lat życia.

Pani Ksenia Krupa urodziła się 23.01.1915 r we wsi Kadłubiska. W 1932 roku zawarła związek małżeński z Janem Krupa. Ma 5 dzieci, 24 wnuków, 71 prawnuków, 11 praprawnuków. W małżeństwie przeżyła 63 lata.

Przez całe swoje życie prowadziła gospodarstwo rolne, ciężko pracując. Potrafiła sama wykonywać prace polowe typowo męskie.

Obecnie Panią Ksenią opiekuje się córka Jadwiga.

 

 

Skip to content