Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Komarów-Osada w 2015 roku

Informacje dotyczące segregacji dostępne na stronie www.ecler.com.pl; tel. 504 245 136

MIEJSCOWOŚCI

Rodzaj odpadu

2015

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Janówka Zachodnia, Komarów Górny, Kraczew, Księżostany, Księżostany-Kolonia, Sosnowa-Dębowa, Wolica Brzozowa-Kolonia,

Komunalne

7

3

3

8

5

2

7

4

2

6

3

2

Segregowane

 

 

3

 

 

2

 

4

2

 

 

2

Antoniówka. Krzywystok, Krzywystok- Kolonia, Ruszczyzna, Śniatycze, Wolica Śniatycka

Komunalne

8

4

4

9

6

3

8

5

3

7

4

3

Segregowane

 

 

4

 

 

3

 

5

3

 

 

3

Komarów Dolny, Komarów-Osada, Komarów- Wieś, Wolica Brzozowa, Zubowice, Zubowice-Kolonia

Komunalne

9

5

5

10

7

5

9

6

4

8

5

4

Segregowane

 

 

5

 

 

5

 

6

4

 

 

4

Dub, Kadłubiska, Swaryczów, Tomaszówka, Tuczapy

Komunalne

10

6

6

11

8

6

10

7

5

9

6

5

Segregowane

 

 

6

 

 

6

 

7

5

 

 

5

Prosimy o wystawianie worków oraz pojemników przed posesję w dniu odbioru do godziny 7:00.

Odbiór odpadów problematycznych (odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, akumulatory, opony, odpady budowlane, przeterminowane leki, chemikalia) w miesiącu zaznaczonym na fioletowo (wrzesień 2015).

Skip to content