Pan Emil Juszkiewicz – senior Rady otworzył i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego pierwszą sesję VII kadencji Rady Gminy Komarów-Osada.

Sesję rozpoczęto odśpiewaniem Hymnu Państwowego co nadało jej wyjątkowego charakteru.

W trakcie sesji Radni i Wójt Gminy Komarów-Osada złożyli ślubowanie.

Następnie Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Komarowie-Osadzie Pani Alicja Ferszt wręczyła radnym i wójtowi gminy zaświadczenia o wyborze na te zaszczytne funkcje.

W dalszej części obrad wybrano Przewodniczącego Rady Gminy Komarów-Osada – Pana Jerzego Pałczyńskiego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Komarów-Osada – Pana Jerzego Wróblewskiego.

Skip to content