W związku z udziałem gminy Komarów-Osada w projekcie „Wspólnie na Zamojszczyźnie” realizowanym przez Stowarzyszenie Równych Szans „Bona

Fides” w partnerstwie z Powiatem Zamojskim zapraszamy na spotkania w dniach: 3.12.2014 r. o godz. 14:00 w oraz 15.12.2014 r. o godz. 11:00 w

Samorządowym Ośrodku Kultury, (Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada). Spotkania o charakterze doradczym poprowadzi animator współpracy.

Doradztwo dotyczyć będzie Programu Konsultacji Społecznych oraz standardów współpracy finansowej. Prosimy o obecność grupę roboczą.

Skip to content