Podążając śladami tych, którzy walczyli w okresie II wojny światowej, uczniowie Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie zwiedzali muzeum historyczne w Bondyrzu. W salach wystawowych mieli możliwość obejrzenia ekspozycji stałych, obrazujących lata wojny i okupacji Zamojszczyzny 1939-1944. Szczególnie eksponowane są walki wrześniowe, Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa i martyrologia ludności. W muzeum znajdują zdjęcia, dokumenty, mapy i plakaty, mundury, wyposażenie, sprzęt wojskowy, broń palna, w tym czołg i działo, opaski, orzełki, odznaczenia, wojskowy ołtarz polowy z 1939 r. ze skrzynią, torbą skórzaną kapelana, oraz ornatem i stułą. Kolejny punkt to Muzeum Wsi Krasnobrodzkiej, w którym uczniowie oglądali nieużyteczny już dziś sprzęt gospodarczy i domowy oraz narzędzia pracy wiejskich rzemieślników, m.in.: drewniane pługi i brony, sprzęt tkacki, malowane domowe skrzynie i kufry tzw. krasnobrodzkie, do przechowywania odzieży i inne ciekawe przedmioty.

Następnie uczniowie wraz z opiekunami-nauczycielami historii, języka polskiego i muzyki – zwiedzali Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, gdzie Niemcy od marca do grudnia 1942 roku wymordowali około 500 tysięcy osób, przede wszystkim Żydów z Polski, ale także obywateli żydowskich z Niemiec, Austrii, Czech i Słowacji. W Bełżcu ginęli też Romowie i Polacy.

Na zakończenie młodzież odwiedziła znajdujące się na miejscowym cmentarzu parafialnym groby żołnierzy, którzy zginęli w 1920 r., w 1939r. oraz pomordowanych w 1942 r. na Majdanku.

 

Skip to content