28 października 2014 r. był dla mieszkańców Janówki dniem szczególnym, niezwykle radosnym, albowiem zwieńczył trud kapitalnego remontu budynku po byłej szkole podstawowej na Centrum Integracji Społecznej.

Obiekt poświęcił ks. Dziekan Tomasz Bomba, proboszcz miejscowej parafii a klucz do nowo wyremontowanego budynku odebrał Kierownik CIS Pan Józef Pawliszak.

Centrum Integracji Społecznej jest pierwszym podmiotem ekonomii społecznej na terenie Gminy Komarów-Osada, drugim na terenie powiatu zamojskiego i jednym z nielicznych na terenie województwa lubelskiego. Został utworzony z myślą o ludziach i dla ludzi. W trosce o osoby długotrwale bezrobotne dotknięte różnymi problemami społecznymi ze względu na otoczenie i warunki w których żyją.

Wójt Gminy Wiesława Sieńkowska dziękowała gościom a zarazem przyjaciołom, którzy pomogli przy realizacji tego pięknego obiektu. Szczególnie słowa podziękowania skierowała do Samorządu Województwa Lubelskiego i do obecnego na uroczystości Posła Parlamentu Europejskiego Pana Krzysztofa Hetmana, który będąc Marszałkiem Województwa zauważył problem bezrobocia i skutecznie pomógł pozyskać środki i finansowe na remont, doposażenie i pierwsze trzy miesiące funkcjonowania centrum. Dziękowała Panie Genowefie Tokarskiej Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej i Panu Arkadiuszowi Bratkowskiemu, którzy wielokrotnie wspierali gminę w działaniach przy tym przedsięwzięciu.

Dziękowała Państwu Barbarze i Tomaszowi Sadowskim z Fundacji Pomocy wzajemnej „Barka”, którzy wnieśli nieoceniony wkład w tworzeniu Centrum Integracji Społecznej, Panu Henrykowi Matejowi Staroście Zamojskiemu i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, Radzie Gminy Komarów-Osada, Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędowi Gminy i jednostkom podległym, wykonawcom robót, którzy wykonali z dbałością wszystkie zlecone prace pod czujnym okiem Inspektora Nadzoru. Szczególne słowa podziękowania skierowała do przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i innych osób fizycznych, którzy wspomagali działania przy tworzeniu Centrum Integracji Społecznej.

Podczas uroczystości Pani Urszula Sutkowska otrzymała medal zasłużony dla Gminy Komarów-Osada. Dyplomy uznania za sumienną pracę i zaangażowanie w rozwój lokalnej społeczności otrzymali: Łukasz Krosman, Łukasz Typek, Piotr Skowyra, Marcin Rudy, Mariusz Gumiela.

Pani Wójt Gminy podkreśliła, ze chciałaby aby obiekt Centrum Integracji Społecznej stał się centrum życia pod każdym względem, aby wzbogacał miejscową społeczność poprzez wyjątkową atmosferę. Oby świadczył profesjonalne usługi, z których osoby wynajmujące będą zadowolone, aby stał się wizytówką i powodem do naszej dumy. Niech będzie waszym wspólnym domem, w którym dba się o wychowanie i edukację, dobrą pracę dla całej wspólnoty.

Wszyscy goście obecni na uroczystości wysłuchali koncertu w wykonaniu chóru „Pasjonata” prowadzonego przez Pana Janusza Bogatko przy SOK w Komarowie-Osadzie. Następnie zaproszono gości do obejrzenia nowych pomieszczeń łącznie z profesjonalnym zapleczem kuchennym w obiekcie a także do obejrzenia nowo wybudowanej od strony północnej altanki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wrażenia z tego niezwykłego dnia pozostaną nam na długo w pamięci.

Skip to content