Szanowni Państwo,

przed nami kolejny nabór wniosków do Projektu pn.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych w 2015 r.

Nabór wniosków będzie trwać od dnia 03.11.2014 r. do dnia 28.11.2014 r.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada, pok. 6 (sekretariat).

Wszystkie informacje dotyczące projektu oraz wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Komarów-Osada oraz na stronie internetowej: www.azbest.lubelskie.pl

Gminny koordynator Projektu: Agnieszka Wszoła, Urząd Gminy Komarów-Osada, pok. 6 (sekretariat), tel. 846153102, e-mail: poczta@komarow.pl 

Do pobrania:

wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

broszura

folder

plakat

ulotka

 

Skip to content