STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY KOMARÓW-OSADA „RAZEM”

ul. Piłsudskiego 5

22-435 Komarów-Osada

KRS 0000306106

 

Zarząd stowarzyszenia:
1.      Anna Jolanta Kupiec-Niedźwiedź – Prezes
2.      Lucyna Baryła – Wiceprezes
3.      Joanna Janczak – Sekretarz
4.      Jolanta Jadwiga Danielewicz – Skarbnik
5.     Anna Maryńczak – Członek Zwyczajny

 

Skip to content